Publisert: 12. mai 2021

Velkommen til webinar 20/5 kl. 13.00- Makrellen – til begeistring eller besvær?

Makrellen blir sett på som en frelser – men gir oss også mange utfordringer, og sesongen 2021 tegner til å bli spesielt utfordrende for hele den pelagiske næringen.
Pelagisk Forening ønsker å ta et dypdykk ned i deler av den pelagiske sektoren og har invitert følgende foredragsholdere til webinar 20. mai kl. 1300;

Sjefsforhandler i NFD, Ann Kristin Westberg kommer for å snakke om internasjonale fiskeriavtaler

Kyrre Dale, fagsjef i Sjømat Norge orienterer om fiskekjøpernes vurderinger i pelagisk sektor

Prosjektleder Håkon Otterå ved HI beskriver fangstlotteriet og dets betydning i pelagiske fiskerier

Velkommen! Send påmelding til post@pelagisk.net