Publisert: 3. jan. 2017

Høring vedrørende endring av kvoteår i torskefiskeriene

Pelagisk Forening viser til Fiskeridirektoratet utsendte høring vedrørende endring av kvoteår i torskefiskeriene fra 1. januar til 1. september.

Pelagisk Forening er enig i at et viktig tiltak for økt lønnsomhet i sjømatindustrien kan være at industrien får tilgang på mer ferskt råstoff og et jevnere og landingsmønster. Vi støtter derfor tiltak som kan bidra til dette.

Vi ser og at det er mange utfordringer ved å endre kvoteåret, slik som Fiskeridirektoratet beskriver i utredningen fra 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet. Utover de beskrevne utfordringene i utredningen har vi ikke flere å tilføye.

Pelagisk Forening mener at kvotefleksibilitet på fartøynivå er et bedre tiltak enn å endre av kvoteåret. Ved kvotefleksibilitet på fartøynivå mener vi det heller ikke er behov for særordninger som kvotebonus på levende lagring og ferskfiskordningen. Kvotefleksibilitet vil helt klart være et virkemiddel for å oppnå et jevnere landingsmønster. Samtidig får flåten mer fleksibilitet og kan foreta bedre økonomiske avveininger.

Kvotefleksibilitet på fartøynivå har vært en suksess i de fiskeri hvor det er innført. Fleks på gruppenivå for torsk og hyse ble godt mottatt når det ble innført i 2015 og vi ber om at det også innføres på fartøynivå.

Les høringen her.