Publisert: 1. okt. 2021

Min 85 759 tonn i foreløpig norsk kvote på islandslodde

Kyststatene Norge, Island og Grønland møttes til kyststatsforhandlinger 28.-29. september om lodde i Island, Grønland og Jan Mayen-sonen.

Det er foretatt et nytt tokt, og resultatene fra dette ble klart i dag, 1. Oktober.

Det islandske Havforskningsinstituttet melder om et foreløpig kvoteråd på 904 200 tonn, av dette blir Norges andel minimum 85 759 tonn.

Endelig råd kommer først når toktene er ferdige i januar 2022.