Publisert: 17. feb. 2021

Loddedugnad i Barentshavet

Mandag 22. februar klokken 1800 inviteres det til åpent digitalt møte om lodde i Barentshavet med mål om å få fram ulike synspunkt når det gjelder fiske og forskning av lodde og en eventuell dugnad.

Vi ønsker å få til et jevnere fiskeri av lodde i Barentshavet. Det vil være med på å skape og trygge arbeidsplasser på sjø og land. Jevnere tilgang vil også være med på å opprettholde og "mørne" markedet og kunne gi større etterspørsel. Noe som igjen sikrer arbeid og aktivitet langs kysten, sier Mariann Frantsen.

- Første steg er å få åpnet et begrenset konsumfiske.

Det vi ønsker å sette å sette på agendaen er

  • Blir loddebestanden i Barentshavet kartlagt grundig nok
  • Treffer kartleggingen
  • Behov for «speiderfartøy»
  • Bør flåten engasjere seg og bidra til bedre kartlegging

Vi inviterer alle loddefiskere til å delta på digitalt møte.

For påmelding send e-post til mariann@pelagisk.net så får du en link til møtet.