Publisert: 2. des. 2016

Honnør til Sandberg

Pelagisk Forening vil gi honnør til fiskeriministeren, for at han økte Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild. Ministeren økte Norge sin andel fra 61 til 67 prosent, og Pelagisk Forening støtter denne beslutningen fullt ut.

Beslutningen sender viktige signaler til de nasjonene Norge forhandler med. Ministeren har gjort et modig valg, og som er til etterfølgelse. Dette er og en beslutning som kommer hele næringen til gode.

Ministeren sin beslutning er svært viktig for å forsvare Norge sine historiske rettigheter, og et klarere signal kan vanskelig gis.

Vi håper selvsagt at det vil komme en avtale, men i påvente av en avtale er dette en viktig markering.

De andre partene har ikke opptrådt så ansvarlig som Norge og satt sine egne kvoter når partene ikke har kommet til enighet. Det var derfor på sin plass med en handlekraftig minister.