Publisert: 5. apr. 2023

Naturrisikoutvalget

Pelagisk Forening har levert innspill til Naturrrisikoutvalget. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen sommeren 2022 og skal levere en utredning innen 31. desember 2023. 

Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Lese hele innspillet vårt her:

230405 Naturrisikoutvalget.pdf