Publisert: 19. nov. 2021

Spørsmål om kvotebelastning på gruppe eller fartøynivå for makrell

Styret har hatt saken igjen til behandling og følgende iInnspill til prøveordning for kvotebelastning som følge av fangst utover kvote på makrell (21/12994) er sendt:

Pelagisk Forening (PF) viser til reguleringsmøte forrige uke og invitasjon fra Fiskeridirektoratet datert 15. november 2021. Direktoratet ønsker en dialog med næringen om prøveordningen for kvotebelastning som følge av fangst utover kvote (makrell), og PF ønsker å delta i møtet som arrangeres 19. november.

PF har i dag avholdt styremøte, og fattet følgende vedtak:

«Styret viser til Fiskeridirektoratet sitt reguleringsdokument for makrell s. 9 og 10, punkt 3.6. Tabell 6 i dokumentet viser fangst utover 110 % av fartøykvote i 2020 og 2021, på henholdsvis 441 og 40 tonn.

Makrellsesongen i 2021 har vært svært usedvanlig på grunn av manglende soneadgangsavtale med Storbritannia. Styret mener likevel at en reduksjon på over 90% klart viser at ordningen har virket disiplinerende og etter hensikten. Styret mener derfor at ordningen bør gjøres permanent.»