Publisert: 29. feb. 2024

Lavutslippssamfunnet

Norge har etter klimaloven lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi skal i 2050 slippe ut bare 90-95 % av det vi slapp ut i referanseåret 1990. NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 redegjør for valgene som må gjøres for å nå dette målet. Utredningen har nå vært på høring, og Pelagisk Forening har levert høringssvar.

I svaret vårt har vi blant annet vist til at målene om lavutslipp for fiskeflåten i 2050 er svært urealistisk å få til. Teknologien er for prematur og det er ikke noe alternativ drivstoff som fremstår som det ene tydelige valget. Utredningen peker på at sti-avhengighet kan få virkninger for hvordan utviklingen går og hvordan utslippene blir, og dette støtter vi i aller høyeste grad. 

Vi har også, igjen, vist til at det er behov for arealplan for havet.

Les hele svaret vårt her:

240229 Høringssvar NOU Lavutslipsssamfunnet mot 2050.pdf