Publisert: 4. nov. 2019

Omsetningsrett for makrellstørje

Departementet har sendt på høring forslag om at alle fiskesalgslag får omsetningsretten til makrellstørje. I tillegg orienterer departementet om at Rogaland fiskesalgslag SA og Skagerakfisk SA har slått seg sammen og fra 1.1.2020 vil hete Fiskehav. Les høringen her.

Pelagisk Forening har sendt følgende svar: 

Pelagisk Forening viser til høringsnotat vedrørende endringer i forskrift om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar.

Pelagisk Forening mener først og fremst at omsetningsretten på makrellstørje bør ligge til Norges Sildesalgslag grunnet:

Norges Sildesalgslag har et landsdekkende omsetningssystem

Makrellstørje er en pelagisk art

Makrellstørje er ofte bifangst i pelagiske fangster

Pelagisk Forening støtter sekundært Nærings- og fiskeridepartementet forslag til endringer i forskrift om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar, om at alle fiskesalgslag får omsetningsretten til makrellstørje.