/media/fm/73a982f266.JPG

Illustrasjonsfoto: Pelagisk Forening

Publisert: 31. jan. 2024

GoliatVind

Selskapet SourceGalileo ønsker unntak fra hovedregelen i havenergiloven om at områder som skal brukes til havvind, må gjennom en åpningsrunde. Unntaket kan gis i særlige tilfeller, og blant annet for elektrifiseringsprosjekter av olje- og gassintallasjoner, som for eksempel det foreslåtte GoliatVind. 

Energidepartementet (før: Olje- og energidepartementet) har besluttet at man før avgjørelse om unntak skal gis eller ikke, skal gjennomføre et utredningsprogram. Dette har nå vært på høring. 

Pelagisk Forening har vist til at de fem turbinene som er planlagt bygd vil stå i vandringsruten for lodde, og i nærhet til gytefeltet for arten. GoliatVind er samtidig potensielt den første utbygningen i et område for lodde, og vi har derfor bedt om en egen utredning på lodde. Se mer om våre meninger om GoliatVind i høringsuttalelsen vår:

240131 GoliatVind - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf