Publisert: 1. feb. 2021

Lena Brungot på plass hos Pelagisk Forening

Lena Brungot er ansatt i ny stilling hos Pelagisk Forening som seniorrådgiver. Lena kommer fra stillingen som seniorrådgiver hos Nærings- og fiskeridepartementet der hun har jobbet i fiskeriavdelingen med internasjonale kvoteforhandlinger, reguleringer og hatt hovedansvaret for de pelagiske fiskeslagene. Hun har tidligere jobbet som kontrollsjef hos Sildelaget og med eksport av fisk hos Mattilsynet.Og ikke minst har hun god og relevant erfaring som fisker. Lena skal jobbe tett opp medlemmene, forvaltning, andre organisasjoner og myndigheter.

Lang erfaring og kompetanse

Daglig leder Mariann Frantsen sier at Pelagisk Forening ønsker å styrke posisjonen sin og at Lena er viktig bidrag til dette.

– Hun har lang erfaring og kompetanse i ulike deler av næringen og medlemmene vil dra stor nytte av dette. Vi er svært fornøyde med å ha henne på plass her i foreningen.

Lena oppgir selv at hun er svært motivert og er klar for å ta fatt på å jobben for å styrke fiskerens felles interesser.

Den nærmeste tiden vil hun følge loddefisket tett og bidra for Pelagisk Forening i pågående forhandlinger da det er områder hun har god kjennskap til. I tillegg vil hun følge opp torskefisket fremover.

Lena kan nås på tlf: 414 79 266 eller e-post lena@pelagisk.net