Publisert: 22. mai 2019

Fiskeriministeren ber MSC revidera supensjonen av makrell

Som kjent har ICES revidert bestandsestimatet for makrell, og bestandsestimatet auka kraftig.

I brev av 15.5- bad Pelagisk Forening NFD om at «NFD arbeider for at MSC-suspensjonen blir oppheva så snart som mogeleg.»

Fiskeriminister Nesvik har seinare uttalt at «I lys av justerte kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener jeg at Marine Stewardship Council (MSC) på nytt må vurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell»

Pelagisk Forening er tilfreds med at Fiskeriministeren deler vårt synspunkt, og håpar MSC snarleg opphevar suspensjonen av makrell.

Link til brev til NFD:

Link til Regjeringen.no