Publisert: 17. okt. 2019

Makrellkvote- norsk kvote 207 551 tonn

Det er enighet om å fastsette kvoten for makrell til 922.000 tonn i 2020. Partene i avtalen er EU, Færøyene og Norge.

Island, Russland og Grønland står fortsatt utenfor avtalen.

Dette vil si at Norges andel av TAC etter avsetning til andre kyststater er 22,51%. Dette gir en norsk kvote på 207 551 tonn før eventuelle kvoter byttet med Færøyene, Sverige og eventuelle andre.  

Fordelingen blir da slik: 

     454 482 tonn til EU

     116 118 tonn til Færøyene

     207 551 tonn til Norge