Publisert: 15. sep. 2016

Mariann Frantsen ny daglig leder i Pelagisk Forening

Mariann Frantsen er nå konstituert daglig leder i Pelagisk Forening. Hun er oppvokst på Ibestad i Troms og har sin utdannelse fra Høyskolen i Alta. Interessen for fiskeri har vært en viktig del av hennes oppvekst og voksne liv. Mariann har to barn, mann og er bosatt i Bergen. Mariann har i de siste fem årene vært ansatt som rådgiver i Pelagisk Forening og satt i styret ved oppstarten av foreningen i 2011.

Mariann ser frem til å bygge Pelagisk Forening videre, som en viktig del av organiseringen av flåteleddet i både hav og kystsegmentet. Mariann vil også ha sterk fokus på å yte medlemsservice i forbindelse med de mange spørsmål som et fiskebåtrederi må forholde seg til.