Publisert: 25. jun. 2020

Høringssvar om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet

Se høringen her.

Generelt ønsker styret i Pelagisk Forening at pliktig rapportering kan skje så enkelt som mogeleg.

Pelagisk Forening støttar difor forslaget om at det skal bli lovleg, men ikkje pålagt, å føra dagbøker elektronisk.