Publisert: 27. jan. 2023

Rapport om U-864

En ekspertgruppe leverte i høst en rapport om løsning for ubåten utenfor Fedje, U-864. Rapporten har Nærings- og fiskeridepartementet hatt på høring. Pelagisk Forening har levert høringssvar.

Ekspertgruppen har konkludert med at man ønsker å heve kvikksølvlasten fra fartøyet og deretter dekke området til med rene masser. Dette mener de er den beste løsningen. Det forutsetter at det gjennomføres en risikovurdering som kan vise til at det er trygt å heve lasten.

Vi er ikke eksperter på dette området, og støtter derfor ekspertgruppen i deres anbefaling. Det aller viktigste for oss er at utredningene avsluttes og det gjøres noe med ubåten. 

Høringssvaret vårt kan du lese her:

230127 Rapport Løsning for U-864 - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf