Publisert: 6. mai 2024

Høyringssvar. Oppheving av fredningsperiode for havbrisling

PELAGISK FORENING SITT HØYRINGSSVAR

FORSLAG OM OPPHEVING AV FREDNINGSPERIODEFOR HAVBRISLING


Pelagisk Forening viser til høyringsbrev av 30.4.24.

EU har ikkje fredningsperiode for havbrisling i sine farvatn. Norske fiskarar som skal fiska havbrisling i EU er omfatta av Noreg sin fredningsperiode, frå 1. april til 31. juli.

Pelagisk Forening ser ikkje nokon grunn til at norske fiskarar ikkje skal kunne fiska havbrisling i same tidsrom som fiskarar i EU. Pelagisk Forening støttar difor forslaget.