Publisert: 10. jun. 2024

Lukking av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en endring i konsesjonsforskriften § 6-2. Dette vil lukke fiskeriet etter snøkrabbe fra og med 2025. Pelagisk Forening har gitt innspill til hvordan vi mener bestemmelsen skal forstås.

Vi syntes det er synd at departementet har gått vekk fra kravet om minimumsfangst. 

Vi har prøvd å gi departementet konkrete innspill som kan bidra i saksbehandlingen, og minimere bruken av forvaltningsskjønn.

Du kan lese hele innspillet vårt her:

240610 Innspill til lukking av snøkrabbe - Pelagisk Forening.pdf