Publisert: 28. okt. 2021

Kyststatsavtale for makrell

Kyststatene inngikk i dag en ny kyststatsavtale for makrell. Kvoten for 2022 ble 794 920 og er i tråd med rådet fra ICES. Andelsfordelingen er foreløpig ikke klar, men partene er enige om å starte opp arbeidet med dette så tidlig som mulig i 2022. Spørsmålet om soneadgang er heller ikke løst.

Under forhandlingene ble det også fremforhandlet retningslinjer for en arbeidsgruppe som skal se på sonetilhørighet på makrell. Rapporten fra arbeidsgruppen skal være ferdigstilt senest 28. februar 2022, og vil være en del av plattformen når partene umiddelbart starter å forhandle om andeler.  

Departementets pressemelding og selve avtalen finnes her.