Publisert: 8. des. 2022

Enighet om totalkvote på NVG og kolmule

Kyststatene er enig om kvoter for norsk vårgytende sild og kolmule for 2023. 

Adgang til hverandres land soner skal avtales bilateralt.

Les mer på Regjeringen sine sider.