Publisert: 12. mar. 2020

Pelagisk Forening utsetter den faglige og sosiale delen av årsmøte

Årsmøtesaker går som planlagt 29. april, men fagsakene blir utsatt til september.

Styret i foreningen velger å utsette den faglige og sosiale delen av årsmøte til september på grunn av koronaviruset.

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier det selvsagt er kjedelig å måtte utsette samlingen, men vi vil ikke utsette verken medlemmer, foredragsholdere eller andre for smitterisiko. Ved å utsette samlingen tar vi del i den nasjonale dugnaden som må til for at koronaviruset skal gjøre minst mulig skade.

Samling i september

Mariann Frantsen sier de velger å ta bestemmelsen alt nå, for å rydde unna usikkerhet om årsmøtet i god tid før arrangementet for både medlemmer, innledere og gjester og av hensyn til hotellet.

Ny foreløpig dato for samlingen med faglig og sosial del er onsdag 2. september. Samlingen blir som tidligere planlagt på Admiral i Bergen. Alle medlemmer og gjester som skulle inviteres til det opprinnelige årsmøtet blir invitert på nytt til den dagen.

Webbasert årsmøte

Valg, behandling av regnskap og styrets årsberetning og andre formaliteter knyttet til et årsmøte har tidsfrister og blir derfor håndtert som planlagt onsdag 29. april. På dette møtet deltar bare representantskapet. Mest trolig blir det møtet webbasert.