Publisert: 17. des. 2020

Leveringsavtaler i Sildelaget

PF har registrert at leveringsavtaler som var ment for skuldersesong nå øker i omfang i hovedsesongen.

PF har gjort følgende styrevedtak vedrørende leveringsavtaler: 

Pelagisk Forening er opptatt av at auksjonssystemet skal være den bærende formen i omsetningssystemet til Sildelaget. PF er bekymret for utviklingen i mengde råstoff som blir bundet opp av leveringsavtaler. PF ber styret i Sildelaget om å vurdere kriteriene for leveringsavtaler. Dette gjelder i første omgang definisjon på skuldersesong vurdert i mot hvilken tid de største mengdene faktisk blir landet. 

PF er også opptatt av fiskere ikke skal føle seg presset til å inngå avtaler.