Publisert: 30. sep. 2016

Fiskere og forskere mer samstemte

Pelagisk Forening registrerer at kvoterådene er i tråd med hva fiskerne har observert i lang tid når det gjelder både norsk vårgytende sild, makrell og kolmule.

Når det gjelder kvoteanbefalingene for norsk vårgytende sild for 2017 er vi svært glade at rådet ble doblet og at det er satt til 646 000 tonn.

Bestanden av NVG var ifølge HI nedadgående i 2016 etter å ha vært på et høyt nivå en periode. Gytebestanden for 2016 var derfor beregnet til 3,586 millioner tonn og var dermed under føre var, som er 5 millioner tonn, og som ga store utslag i kvoteanbefalingene i 2016.

At fiskerne og forskerne nå nærmer seg hverandre og kvoterådet har doblet seg i forhold til 2016 er svært positivt, samt at en nå nærmer seg grense for hva som ikke er føre var. Vi hadde håpet at det skulle komme et vendepunkt, og er glad det gikk rett vei. Fiskerne har jobbet lenge og vel med saken sammen med Havforskningsinstituttet og det er svært gledelig og se at samarbeidet bærer frukter. Vi er takknemlig for jobben mange fiskere har bidratt med.

Når det gjelder makrell er det svært positivt at kvoterådet også øker for 2017. Det er en økning i TAC fra 2016 til 2017 på 22 %, og rådet er 944 302 tonn. Dette er i tråd med både hva fiskerne observerer og hva forventningene var. Oppjusteringen av årets kvoteråd forsterket også dette inntrykket og var i samråd med forventningene.

Kvoterådet for kolmule fra ICES innebærer en økning i kolmulekvoten neste år på 73 %. Økningen av kolmulerådet er og som forventet og det anbefales en kvote 1 342 230 tonn.

Pelagisk forening er fornøyd med kvoterådene for 2017. De i tråd med hva fiskernes observasjoner og forventninger var. Vi håper det vil være økt fokus både når det gjelder bestandsforskning og markedsarbeidet framover.