Publisert: 4. okt. 2019

Markedsavgift for pelagisk fisk

Pelagisk Forening viser til høringsnotat vedrørende markedsavgift for pelagisk fisk.

Innledningsvis vil vi si at vi er glad for at departementet lytter til henvendelser fra sjømatnæringens aktører om å vurdere nivået på avgiften for pelagisk fisk.

Pelagisk Forening mener at markedsavgiftene bør justeres opp til tidligere nivå, 0,75 %, som også er nivået på andre villfiskarter.

Marked må bygges, utvikles og vedlikeholdes. Bortimot all pelagisk fisk som produseres i Norge blir eksportert. Selv om vi har en jevn vekst i eksporten av sjømat over lang tid, er manglende markedsadgang en stor utfordring for næringen. Vi har viktige markeder med handelshindringer (Kina, Russland). Det er derfor svært viktig å satse på markedsarbeidet, og både i nye og eksisterende markeder. Godt markedsarbeid gir og høyere etterspørsel og høyere pris.

Sjømat fra Norge har opparbeidet seg både status og en plass i markedet. Lav markedsavgift, med dertil tilhørende mindre markedsarbeid, gir negative utslag og norsk pelagisk næring risikerer å tape store summer og andeler i våre beste markeder. Mens Sjømatrådet har tilpasset seg lavere satser, så har konkurrentene våre og markedet tilpasset seg hverandre. Norsk pelagisk næring kan levere sunn, god og bærekraftig mat til millioner av mennesker i hele verden, men Norge er ikke de eneste som kan det.

Pelagisk Forening mener Sjømatrådet må styrke arbeidet med markedsføring av pelagisk fisk og dermed og at markedsavgiften må økes til et nivå som tillater det. Som det kommer frem av departementets høringsnotat, er det svært lønnsomt å investere i markedsføring av pelagisk fisk. Undersøkelsene gjort av FABA viser at verdiskapingspotensialet er stort ved å øke investeringene. For hver krone investert i markedsføring for makrell får næringen 19 kroner tilbake. Dette indikerer helt tydelig at det er stor underinvestering i pelagisk sektor, og at nytten av å øke investeringene vil være veldig positiv for hele den pelagiske verdikjeden. For sild er tallene noe mer moderate, men også her vil økt markedsinvesteringer gi stor avkastning; 9 kroner i økt eksportverdi for hver krone investert i markedsføring.

Pelagisk Forening har tidligere tatt til orde for at det bør være en viss fleksibilitet i markedsavgiften. Innenfor et øvre og nedre tak bør avgiften kunne reguleres uten at det er nødvendig med nye høringsrunder. Eksempelvis når inntektene hos Sjømatrådet for pelagisk fisk er langt større enn det som er lagt til grunn i budsjettene går avgiften ned og i motsatt tilfelle justeres avgiften opp. Det vil gi arbeidsro både til næring og Sjømatrådet.