Publisert: 14. feb. 2024

Kystgruppens fiske etter lodde

Det har i opptakten til årets loddesesong i Barentshavet vært mye diskusjon om reguleringen på lodde mellom forvaltningen og organisasjonene. 

Det resulterte i et møte med Fiskeridirektoratet forrige uke. De var tydelig på at de ikke kan initiere en lukking av kystgruppens fiske uten en bestilling fra departementet. 

Pelagisk Forening har derfor sendt ytterligere en anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet om lukking av kystgruppens fiske etter lodde.

Hele brevet kan du lese her:

240214 Lukke kystgruppens fiske etter lodde.pdf