Publisert: 31. jul. 2023

Marin verneplan Andfjorden

Forslag for opprettelse av marin verneplan for Andfjorden har vært på høring. Pelagisk Forening har levert høringsinnspill.

Andfjorden ønskes vernet blant annet på grunn av det undersjøiske landskapet. 

Vi har i vårt innspill vist til at restriksjoner på fiske i forbindelse med marin verneplan kommer på toppen av andre restriksjoner på fiske. 

Lese hele høringssvaret vårt her:

230731 Marin verneplan Andfjorden - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf