Publisert: 21. okt. 2019

Innspel til reguleringsmøtet- øyepål

Følgende innspel er sendt til reguleringsmøtet om øyepål:

Ved fiske etter øyepål er det lov å ha inntil 20 % bifangst av torsk, hysa og sei.

Typisk bifangst er sei, og det er fisk over minstemål.

Pelagisk Forening ber om at tillatt bifangsprosent blir auka til 25 %. Dette for å gjera fiskeriet meir effektivt, og miljøvennleg.

Det blir bemerka at eventuell bifangst blir foredla om bord, og nytta til konsum. Eventuell bifanst blir òg avrekna det enkelte fartøy sin kvote.