M/S Vestviking

Foto: Kristian Markus Pedersen

M/S Vestviking en 61,9 meter lang ringnotsnurper/tråler fra Stolmen. Fartøyet har adgang til å fiske NVG-sild, lodde, sild og makrell pluss kolmule.

Informasjon:
Rederi: Partrederiet Johrema ANS
Byggeår: 1986
Hjemsted: Bergen