M/S Harald Johan

Foto: Kristian Markus Pedersen

M/S Harald Johan en 61,9 meter lang ringnotsnurper/tråler. Fartøyet har adgang til å fiske NVG-sild, lodde, sild og makrell pluss kolmule.

Informasjon:
Rederi: Harjon AS
Byggeår: 1986
Hjemsted: Bergen