M/S Vea

Foto: scanfishphoto.com/C.Jensen

M/S Vea er en 60,4 meter lang ringnotsnurper/tråler fra Vedavågen. Fartøyet har adgang til å fiske lodde, NVG-sild, sild og makrell pluss kolmule, sei, tobis og øyepål.

Informasjon:
Rederi: Vea AS
Byggeår: 2003
Hjemsted: Kopervik