M/S Skipsholmen

Foto: scanfishphoto.com

M/S Skipsholmen er en ringnotbåt fra Bekkjarvik med ringnot- og kolmulekonsesjon. Fartøyet driver fiske etter pelagiske arter som sild, makrell, brisling, lodde og kolmule.Les mer om M/S Skipsholmen.

Informasjon:
Rederi: Norderveg AS
Byggeår:
Hjemsted: Bergen