M/S Vendla

Foto:

M/S Vendla er en 76,40 meter lang ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Austevoll. Fartøyet har adgang til å fiske NVG-sild, sild, lodde og makrell pluss kolmule.

Les mer om MS Vendla

Informasjon:
Rederi: Vendla AS
Byggeår: 2013
Hjemsted: Austevoll