M/S Norderveg

Foto:

M/S Norderveg er en 74,6 meter lang ringnotbåt fra Bekkjarvik med ringnot- og kolmulekonsesjon. Fartøyet driver fiske etter pelagiske arter som sild, makrell, brisling, lodde og kolmule.Les mer om M/S Norderveg.

Informasjon:
Rederi: Norderveg AS
Byggeår: 1998
Hjemsted: Bergen