M/S Havdrøn

Foto: scanfishphoto.com/C.Jensen

M/S Havdrøn er en 60,9 meter lang ringnotsnurper fra Hjellestad utenfor Bergen. Fartøyet har adgang til å fiske NVG-sild, lodde, sild og makrell.

Informasjon:
Rederi: Havdrøn AS
Byggeår: 1997
Hjemsted: Bergen