M/S Slettholmen

Foto:

M/S Slettholmen er en 33,9 meter lang kystnotbåt fra Lurøy. Fartøyet har kvoter for fiskeslagene NVG sild, sei, hyse og torsk.

Informasjon:
Rederi: Lurøyveiding AS
Byggeår: 2008
Hjemsted: Sandnessjøen