M/S Slottstein

Foto: scanfishphoto.com/C.Jensen

M/S Slottstein er en 54,2 meter lang ringnotbåt. Fartøyet har adgang til å fiske etter NVG sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

Informasjon:
Rederi: Norderveg Holding AS
Byggeår: 1966, ombygget 1980
Hjemsted: Harstad