M/S Oma

Foto: Foto: Nina Ersnes Hansen, Jemar Norpower

Oma er et 10,99 m kystfartøy. Fartøyet har adgang til å fiske torsk, hyse og sei nord for 62, makrell med not, nordsjøsild og NVG.

Informasjon:
Rederi: Oma Kyst AS
Byggeår: 2021
Hjemsted: Austevoll