• artikkelbilde 1

  Grønt skifte eller grønnvasking?

  100 ledende forskere fra hele verden har talt: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer. Vi kunne ikke vært mer enig. Nå trenger fiskerinæringen en klimaplan, ikke en klimaavgift.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høringssvar om administrativ inndragning

  Fiskeridirektoratet foreslår å endre på havressurslovens bestemmelsen som gjelder administrativ inndragning. Formålet med endringen er å bidra til forutsigbarhet for aktørene i næringen, og å gi forvaltningen større fleksibilitet.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Brev til NFD vedrørende pågående makrellfiske.

  Styret I Pelagisk Forening mener det er for tidlig å løfte spørsmålet om en eventuell refordeling nå. Dette skaper bekymring og uro i fiskeflåten, og en risikerer en økt fisketakt som igjen øker presset på landindustrien. Fiskerne bør få noe mer tid til å fiske sine tildelte kvoter før en løfter spørsmålet om en eventuell refordeling.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Dusør for merket makrellstørje

  Har du fått en merket makrellstørje i fangsten kan du nå få 1 000 euro i dusør. Forutsetningen er at størja og merket tas vare på, og at de korrekte myndigheter varsles på riktig vis.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Strandryddeuka 2021 og Rydd med jobben-aksjonen

  11.-19. september inviterer Hold Norge Rent til Strandryddeuka 2021.Torsdag 16. september er det rydd med jobben-aksjonen. Her inviteres hele det norske arbeidslivet til å bli med på dugnaden.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høring om endringer i næringsmiddelhygieneforskriften

  Mattilsynet har gjennomført en høring om endringer i næringsmiddelhygieneforordningen. Høringen omfatter tre områder; - Allergenhåndtering - Matdonasjon - Mattrygghetskultur

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Tidenes største verdivekst for sjømateksporten

  Norge eksporterte sjømat for 9,6 milliarder kroner i august. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Ber om garanti for at ufisket kvantum kan overføres til neste år

  For å bidra til mere ro i fisket har Pelagisk Forening bedt departementet vurdere å gi en garanti for at ufisket kvantum på minimum 20 %, kan overføres il neste år.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høringssvar- havvindveileder

  Olje- og energidepartementet har hatt Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta- ofte kalt havvindveilederen- på høring. PF har levert følgende høringssvar.

  Les mer...