Publisert: 15. mai 2024

Havforvaltningsplanen

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal etter planen sende av gårde sin innstilling om de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene til Stortinget for endelig behandling 13. juni.

Meld. St. 21 (2023-2024) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak sier noe om miljøtilstanden i havområdene og hvordan bruk og vern på best måte kan gjennomføres i havområdene.

I vårt innspill til komiteen er vår viktigste oppfordring å få i stand arealplaner for de norske havområdene. Strategiske planer, som denne er, gjør ikke en konkret prioritering av områdebruk. Pelagisk Forening mener derfor dette er det viktigste vi gjør.

Les om alle våre andre innspill til planen i vårt brev:

240514 Innspill til havforvaltningsplanen - Meld. St. 21.pdf