Publisert: 17. sep. 2021

Høringssvar om administrativ inndragning

 Pelagisk Forening har erfart i flere tilfeller at inndragningene som er gitt ikke står i forhold til de overtredelsene som er begått, og har derfor gitt sine innspill til høringen her