/media/fm/55df35873f.jpg

Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council

Publisert: 21. jun. 2024

Dårlig nytt for torsken

Havforskningsinstituttet kom i dag med kvoterådet for torsk nord, hyse nord og blåkveite for 2025. Det er dessverre dårlige nyheter.

Forvaltningsregelen på torsk nord sier at kvoterådet ikke skal endre seg mer enn 20 % per år, men dersom man får en bestand under et kritiske føre-var-nivå, slår en annen regel inn. Det er dessverre det som har skjedd nå. Derfor får man en nedgang i kvoterådet på hele 31 % fra 2024 til 2025. Kvoterådet er derfor på 311 587 tonn. Ut fra det som ble sagt på fremleggingen av rådet er det grunn til å forvente lavt kvoteråd også de neste årene.

For hyse er det også en solid nedgang, 106 912 tonn. Dette er ned 24% fra kvoten i år og 16% fra rådet for i år. Der er det bedre utsikter.

Blåkveite gis råd for to år om gangen. Rådet er på 12 431 i 25, og 14 891 i 26. Dette er ned 42 % fra kvoten i 2024.  

Les hele rådet på HI sine nettsider. Se hele fremleggelsen i opptak her.