Publisert: 29. jan. 2024

Spørsmål til Kvotemelding 2

Kvotemelding 2 avklarer en del hovedspørsmål knyttet til kvotesystemet i fiskeriene, men detaljene er uklare. Pelagisk Forening ser derfor behovet for en del avklaringer knyttet til Kvotemelding 2. Vi har derfor sendt et eget brev til departementet.

Les hele brevet her:

240126 Spørsmål til Kvotemelding 2 - Pelagisk Forening.pdf