Publisert: 25. jan. 2024

Null-råd for lodde på Island

På en artikkel på det islandske havforskningsinstituttet sin hjemmeside opplyser de at resultatene fra loddetoktet som nylig er gjennomført gjør at de blir stående på nullrådet som kom i høst. 

De mistenker at toktet ikke fikk dekt viktige områder i isen, og planlegger nytt tokt i februar.