Publisert: 24. jan. 2024

Lodderegulering 2024

Pelagisk Forening sendte i høst et brev til departementet der vi ba om at kystgruppens fiske etter lodde ble lukket. Siden tilbakemeldingen var at dette ikke ble gjort ba vi om at vilkårene for fiske ble sjekket før loddtrekningen fant sted. Det kan se ut som dette ikke er gjort. Vi har derfor sendt et skriftlig innspill til Fiskeridirektoratet med forslag til loddereguleringen i kyst i 2024. 

Les hele brevet vårt her:

240124 Kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet.pdf