Publisert: 4. jan. 2024

Ny eksportrekord for sjømat i 2023

Aldri før har eksportverdien av norsk sjømat vært høyere enn i 2023. Totalt eksporterte Norge sjømat for 172 milliarder kroner i fjor. Det tilsvarer 39 millioner måltider hver eneste dag - året rundt.

Eksportverdien økte med 20,7 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med 2022.


Valutaeffekt på 15 milliarder kroner

I fjor svekket den norske kronen seg. Det ga seg utslag i en solid verdivekst for sjømateksporten målt i norske kroner, men betydelig mindre i euro og dollar, som er våre viktigste handelsvalutaer.

Utviklingen for fiskeri

 • Verdien fra fiskeri utgjør 25 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi, mens det i volum utgjør 54 prosent
 • I 2023 eksporterte Norge 1,5 millioner tonn sjømat fra fiskeri
 • Verdien var 43,3 milliarder kroner
 • Volumet falt med 6,9 prosent
 • Verdien økte med 3,1 milliarder kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med 2022

Verdivekst for sild til tross for volumfall

 • Norge eksporterte 236 300 tonn sild til en verdi av 4 milliarder kroner i 2023
 • Verdien økte med 125 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 19 prosent
 • Polen, Litauen og Egypt var de største markedene for sild i 2023

Ny eksportrekord for makrell

 • Norge eksporterte 307 800 tonn makrell til en verdi av 6,7 milliarder kroner i 2023
 • Verdien økte med 418 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 10 prosent
 • Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i 2023

Eksportverdien på 6,7 milliarder kroner er ny rekord for makrell.

Svakt år for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 5 000 tonn snøkrabbe til en verdi av 510 millioner kroner i 2023
 • Verdien falt med 157 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Det er en vekst i volum på 33 prosent
 • USA, Nederland og Danmark var de største markedene for snøkrabbe i 2023

Til tross for økt kvote og en sterk fangstsesong som resulterte i volumrekord, har det vært nok et svakt år verdimessig for snøkrabben.


Verdivekst og volumfall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 49 000 tonn fersk torsk til en verdi av 2,8 milliarder kroner i 2023
 • Verdien økte med 114 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 10 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i 2023

- Lavere torskekvoter har vært hovedårsaken til nedgangen i eksportvolumet for fersk torsk i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet av fersk villtorsk falt 20 prosent, til 40 300 tonn, mens eksportverdien falt 6 prosent og endte på 2,4 milliarder kroner.

Skreien holder stand

- Eksporten av kvalitetsmerket skrei holdt imidlertid stand i 2023, med et eksportvolum på 4 189 tonn, noe som kun er 6 prosent lavere enn i 2022, forteller Brækkan.

For fersk oppdrettstorsk økte eksportvolumet hele 125 prosent, til 8 700 tonn. Eksportverdien endte til slutt på 463 millioner kroner. 16 prosent av eksportverdien av fersk torsk i 2023 var oppdrettstorsk.

Sterkt spansk skreimarked

For kvalitetsmerket skrei endte volumet på 1 138 tonn. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med 2022.- Kun i to andre år har direkteeksporten av skrei til Spania vært høyere, og da i år med betydelig høyere kvoter, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Utfordrende for fryst torsk

 • Norge eksporterte 62 300 tonn fryst torsk til en verdi av 3,5 milliarder kroner i 2023
 • Verdien falt med 654 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 23 prosent
 • Storbritannia, Kina og Polen var de største markedene for fryst torsk i 2023

Kina har helt siden 2011 vært vårt største marked for fryst torsk, men dette endret seg i fjor.


Rekordår for klippfisk

 • Norge eksporterte 84 500 tonn klippfisk til en verdi av 6 milliarder kroner i 2023
 • Verdien økte med 480 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for klippfisk i 2023

Det er rekordhøy eksportverdi for klippfisk, 480 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2022.

For klippfisk av torsk sank eksportvolumet 8 prosent, til totalt 26 800 tonn, mens eksportverdien økte 8 prosent, til 3,3 milliarder kroner.

Torskeandelen faller

Klippfisk av sei hadde en volumvekst på 5 prosent, til totalt 47 400 tonn, og en verdivekst på 11 prosent til totalt 2,3 milliarder kroner.

- I takt med kvotenedgangen faller andelen torsk i klippfiskeksporten. Kun 32 prosent av eksportvolumet av klippfisk i 2023 var torsk, noe som er det laveste noensinne registrert, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økte priser gjør imidlertid at andelen torsk målt i verdi er stabil, med 54 prosent av eksportverdien av all klippfisk.