Publisert: 4. des. 2023

Bifangst av makrellstørja

Det er uvisse i næringa om korleis bifangst av størja skal registrerast, og kor bifangst av størje kan landast.

Alle fartøy som får fangst av makrellstørje pliktar å straks varsla FMC.

Seinast fira timar før landing må det meldast kor størjefangsten skal landast.

Størjer kan berre landast i «utpekte havner».

Hamna må òg vera «lett tilgjengelig for inspektører fra Fiskeridirektoratet»

Det kan vera både tidkrevjande, og kostbart, dersom hovudfangsten er seld til ei hamn, og bifangst av størja må leverast i ei anna hamn.

PF har spurt direktoratet kva som blir meint med dette, og bede om oversikt over kva hamner som oppfyller vilkåra.