Publisert: 3. nov. 2023

Pelagisk Forenings fiskeriseminar

Velkommen til PFs fiskeriseminar


Dato: Torsdag 30. november

Sted: Hotel Norge, Bergen

Når: 1400 (middag kl. 1800)

Tentativ agenda:

2023 sett med Kystvaktens øyne – TBC, Kystvakten

Autonom undervannsdrone til tråling- Mads Bjørnenak, Ecotrawl

Samlingen er åpen for alle!

Påmelding til post@pelagisk.net

Husk og presiser om du skal være med på middag også.