Publisert: 13. mar. 2023

Minneord om Ola Olsen

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Ola Olsen var gått bort. Fiskerinæringen har mye å takke han for.

Ola Amandus Olsen forlot oss så altfor tidlig den 20. februar i år. Han ble begravet fra en fullsatt Stolmen kyrkje 3. mars.

Ola Olsen ble født 14. juni i 1961 og vokste opp i Havøysund. Retningen innen fiskeri pekte han tidlig ut og det var også her han brukte store deler av yrkeslivet sitt. Ola ble en av foregangsmennene i næringen både på sjø og land. Da det ble skrevet jubileumsbok om Olsen gruppen fikk den navnet «Dyktige karer – store kast» og Ola var en av de dyktige karene som sørget for store kast.

Olsenfamilien har eid og drevet en rekke fartøy gjennom snart 100 år, de har flyttet frå nord til sør og drevet fiskeri i både inn- og utland. Ola var aldri redd for å satse eller forsøke seg på nye etableringer.

Samtidig som Ola bygget rederi, var han også organisasjonsmann hele sitt yrkesaktive liv. Han hadde ulike verv hvor han var kjent for å være engasjert og stå opp for dem og det han trodde på.

Dette var også en del av bakgrunnen for at han i 2011 var en av de som var med å grunnlegge Pelagisk Forening. Han var med i interimsstyret og var en viktig ressurs i arbeidet med å skape en ny pelagisk røst.

Vi var heldige som fikk ha han som en bauta å støtte oss på. Med Ola i våre rekker fikk vi både en drivkraft, et styremedlem og en representant som bidro med kunnskap og erfaring og visjonære tanker.

I Pelagisk Forening var Ola en solid medspiller. Hans akademiske bakgrunn i kombinasjon med at han var svært faglig dyktig gjorde han til en god samtale- og diskusjonspartner. Han var varm, humoristisk og inkluderende, og sørget for trygghet og fellesskapsfølelse, i lys av en svært velutviklet rettferdighetssans.

Midt i fiskeri og organisasjonsarbeid tok han seg også tid til – og hentet overskudd fra- å delta i kulturlivet i kommunen. Ola var med på å stifte Austevoll Brass, som var svært viktig for han og en stor del av livet hans. Et av hans siste ønsker var derfor at minnegaver ble gitt til korpset.

Vi er takknemlige for gode stunder sammen Ola og savnet og minnene blir med oss videre.

Vi i Pelagisk Forening sender varme tanker til familien. Vi er mange som står sammen med dere i sorgen.

Med disse ordene vil vi lyse fred over Ola sitt minne.