Publisert: 9. mar. 2023

Mellombels forskrift om havdeling

Havdeling har nyss vore på høyring, og fleire tema er framleis på høyring.

NFD har kome med ei mellombels forskrift, der dei forbyr båtar over 21 meter å fiska torsk innanfor grunnlinjene nord for 62-graden.

Pelagisk Forening gjekk sterkt imot fleire av forslaga, men er glade for at forslaget om båtar over 28 meter ikkje skulle få lov til å fiska torsk innanfor firemila ikkje blei vedtatt.

Les heile forskriftsendringa her: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/j-32-2023