Publisert: 23. feb. 2023

Representantskapsval

PF har representantskapsval kvar tredje år. Det er val i år.

Stemmesetlar er sendt ut til dagleg leiar av dei enkelte medlemsreiarlag.

Sekretariatet ber om at røystar 1. mars.